ลักษณะที่ตั้งของโครงการ

โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภายในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วยงาน 2 ส่วนหลักและมีรายละเอียดดังนี้

1) งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่บางส่วนในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร มีอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ที่คลองภาษีเจริญ อาคารทิ้งน้ำปลายอุโมงค์ที่คลองสนามชัย และสถานีสูบน้ำ บริเวณ ปตร.คลองบางน้ำจืด การคมนาคมในพื้นที่โครงการ เริ่มต้นจากอาคารรับน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณซอยร่มเย็นเลียบแนวคลองภาษีเจริญและเลี้ยวขวาตามคลองบางน้ำจืดลงมาทางทิศใต้จนบรรจบ ถนนทางหลวงชนบท สค.3149 ผ่านทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) จนสุดทางจราจร สามารถเข้าถึงสถานีสูบน้ำและบริเวณจุดอาคารทิ้งน้ำปลายอุโมงค์ ได้จากบริเวณถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ที่จุดตัดถนนทางหลวงชนบท สค.2004 ตรงเข้าไปประมาณ 1.20 กม. ทางเข้าสถานีสูบอยู่ด้านขวาของคลองบางน้ำจืด ตรงไปประมาณ 0.5 กม.จะมีถนนเลียบคลองเข้าบริเวณจุดปล่อยน้ำลงคลองสนามชัย

2) งานปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเลพร้อมอาคารประกอบ

  1. งานขุดลอกคลองมหาชัย
  2. งานปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเล

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยแนวโครงการจะอยู่ด้านทิศใต้ของถนนพระราม 2 จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สำนักงานโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยเข้าจากถนนทางหลวงชนบท สค.5031 ไปตามคลองมหาชัย ผ่านถนนทางหลวงชนบท สค.2032 และเข้าเขตกรุงเทพมหานครจึงเรียกคลองสนามชัย ผ่านถนนแสมดำ ถนนบางกระดี่ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับคลองหัวกระบือรวมระยะทาง 18.60 กม.

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ การเข้าถึงพื้นที่โครงการ จุดเริ่มต้นอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สค.5031 เลี้ยวไปตามถนนเลียบคลองรามตัดเข้าสนามกอล์ฟ เบสท์โอเชียนกอล์ฟ เลี้ยวเข้า ถนนเลียบคลองสหกรณ์สาย 3 เลี้ยวมาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สค.2004 เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สค.5021 จนเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานคร บนถนนเลียบคลองโพธิ์ ไปถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล ทางทิศใต้เลี้ยวไปตามคลองเชิงตาแพ ผ่านวัดประชาบำรุง เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณซอยเทียนทะเล 25 เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านศรีคง-บ้านคลองสวน จนเข้าซอยประชาอุทิศ 90 จนถึงทางหลวงชนบท สป.3016 และเลี้ยวเข้าทางหลวงชนบท สป.3018 (ซอยวัดคู่สร้าง) จนสิ้นสุดที่ถนนสุขสวัสดิ์รวมระยะทาง 12.10 กม. โดยได้แสดงแผนที่เขตการปกครองและเส้นทางคมนาคมไว้ในรูปดังนี้

Figure3 1 Map

แผนที่แสดงเขตการปกครองและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการ